"Porto", pantalon
"Porto", pantalon
"Porto", pantalon

Porto, pantalon

Kaki flower